Wat is circulair aan huren?


De term Circulaire economie wint sinds 2014 fors aan belang, tegen 2016 heeft het de term deeleconomie al grotendeels overgenomen in het publieke debat, als een meer beloftevolle manier om de wereld te redden.


Een product als een dienst

Een van de belangrijkste verdien modellen van producten binnen de circulaire economie maakt gebruik van deeleconomie principes: product as a service. Dit wordt pas interessant als het ook gaat over gedeeld gebruik. Stel dat je enkel betaald voor je hakselaar als je hem gebruikt dan zou die kost per gebruik zo hoog liggen dat niemand dit zou doen, als die permanent in jouw tuinhuis zou staan. Als die hakselaar echter elk weekend bij een andere buur aan het werk is dan wordt die kostprijs interessant zowel voor gebruiker, voor de producent, en voor de “middle-man”. Als je dit deeleconomie noemt is dit voor veel mensen een ver van hun bed show, noem je het echter huren en overtuig je hen dat ze er goedkoper mee af zijn en meer nut en minder gedoe hebben dan maak je een kans.


Impact van het model

Als we producten die we maar tijdelijk nodig hebben, en dat zijn er heel veel, niet meer zouden kopen, maar op een makkelijke en voordelige manier kunnen huren, kunnen we een enorme impact realiseren op het klimaat. Heel wat producten zullen genoodzaakt zijn om hun producten aan te passen, oa langdurig en veelvuldig gebruik, herstelbaarheid, gebruiksgemak, transporteerbaarheid, … Deze zaken zullen de deelbaarheid van een product bepalen en hoe deelbaarder een product hoe competitiever. In dit model zullen we een grote impact hebben op een sector die nu verantwoordelijk is voor 60% van onze uitstoot: de industrie.(*ovam) Die is nu georganiseerd op een lineair model om grondstoffen tot producten om te zetten en daarmee onze huizen vol te steken, tot ze op de afvalberg belanden. De producenten zullen tot een 10e minder producten moeten maken, die op hun beurt minstens een factor 2 langer zullen mee gaan. De totale omzet zal dan misschien wel dalen, maar de winstgevendheid van een product zal voor zij die het goed doen veel interessanter zijn.


Wat is nu nog niet circulair aan huren,

De klassieke verhuurbedrijven, zijn al jaren op zeer succesvolle manier een praktijk van circulaire economie aan het toepassen: het organiseren van gedeeld gebruik. Ze organiseren allerlei deeldiensten, zoals: de toonbank, transport en opslag van producten,  nazicht en controle, herstel, reiniging, en refill van consumables ( verkoop van zaagbladjes). De omzet van deze verhuurbedrijven is echter voor 70 a 80% afkomstig van professionele verhuur. Jammer genoeg vind de particulier zijn weg nog niet naar de klassieke verhuurbedrijven. Het huidig verdienmodel voor verhuur is nu nog voor een groot deel afhankelijk van de herverkoopprijs van een product, na 3 a 4 jaar op de 2ehandsmarkt. Dit kan zeker beter, als de producent eigenaar zou blijven van het product kan hij het product af en toe een update geven, en voor beter onderhoud en herstel zorgen.